top of page

Frameworks Live Church Chat

Public·27 Viewers Name
Cooper Hernandez
Cooper Hernandez

Otchet O Nauchnoj Rabote Vuza37.(2014). Nauchnoe obosnovanie adaptacii didakticheskih materialov uchebnika "Istoriya Rossii" dlya inostrannyh kursantov (slushatelej) [Scientific justification of the adaptation of didactic materials of the textbook "History of Russia" for foreign cadets (students)]: itogovyj otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote, OABII, Omsk, pp. 38-39 (in Russian).
otchet o nauchnoj rabote vuza


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2ufBUB&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3Jjy6EvAkNhsfxuiWXJlOm41.(2012). Metodika prepodavaniya discipliny "Istoriya Rossii" inostrannym voennym specialistam [Methods of teaching the discipline "History of Russia" to foreign military specialists]: itogovyj otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote, OABII, Omsk, pp. 71-83 (in Russian). 041b061a72